Herhalingscursus Eerste Hulp Verlener

EHBO Waddinxveen heeft zes groepen voor de herhalingscursus. In juni/juli ontvangen de leden de planning voor het nieuwe seizoen en kunnen zij een keuze maken voor een groep.

Nadat de groepsindeling definitief is dienen de leden zich hier zo veel mogelijk aan te houden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een les worden gevolgd in een andere groep. Men dient zich van te voren (de maandag-groepen uiterlijk vrijdag tot 20.00 uur en de dinsdag-groepen uiterlijk maandag tot 20.00 uur, behoudens ziekte) af te melden bij de contactpersoon van de eigen groep en aan te melden bij de groep waar men de les wil inhalen.

Cursusschema Herhalingscursus seizoen 2019 - 2020

Les

Onderwerpen

Groep A

maandag

Groep B

dinsdag

Groep C

maandag

Groep D

dinsdag

Groep E

maandag

Groep F

dinsdag

1

Lev.redd.handelen-Botbr.-Kl.ongevallen

02-sep-2019

03-sep-2019

28-okt-2019

29-okt-2019

06-jan-2020

07-jan-2020

2

Steken&beten-Inh.trauma

09-sep-2019

10-sep-2019

04-nov-2019

05-nov-2019

13-jan-2020

14-jan-2020

3a+b

Reanimatie - AED

16-sep-2019

17-sep-2019

11-nov-2019

12-nov-2019

20-jan-2020

21-jan-2020

3c

Reanimatie - AED

23-sep-2019

24-sep-2019

18-nov-2019

19-nov-2019

27-jan-2020

28-jan-2020

4

(Brand-)wonden-Kinderziekten

30-sep-2019

01-okt-2019

25-nov-2019

26-nov-2019

03-feb-2020

04-feb-2020

5

Levensbedr.ziekten-Bloedingen

07-okt-2019

08-okt-2019

02-dec-2019

03-dec-2019

10-feb-2020

11-feb-2020

6

Arts

14-okt-2019

15-okt-2019

09-dec-2019

10-dec-2019

17-feb-2020

18-feb-2020

7

Gezamenlijke les - 100-jr EHBO

18-apr-2020

 

AED:

Per 1 oktober 2011 wordt iedere cursist geacht een AED bevoegdheid te hebben. Dit kan men bereiken door de module AED te volgen. Wanneer men op deze datum geen AED bevoegdheid heeft wordt het diploma Eerste Hulp omgezet in een getuigschirft. Tijdens de herhalingslessen wordt een les besteed aan het herhalen van reanimatie in combinatie met de AED voor degenen die hun AED aantekening al in hun bezit hebben.

Geldigheid diploma:

De Eerste Hulp diploma's met aantekeningen zijn twee jaar geldig. Het Oranje Kruis verlengt twee keer per jaar: per 1 april of per 1 oktober.
Om voor verlenging in aanmerking te kunnen komen dient u uw competentie aan te tonen bij de kaderinstructeur. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden.
Ten eerste kunt u de lessen volgen zoals dat altijd al was. Dit zijn zes lessen voor uw basisdiploma, één les reanimatie + AED en één les verbandleer. In die lessen kan de kaderinstructeur bepalen of u de kennis, vaardigheden en de juiste houding bezit.
Daarnaast kunt u ook kiezen voor een toets/competentievaststelling.
Bij onze vereniging is het alleen mogelijk om de lessen te volgen. Mocht u een toets willen afleggen, dan kunt u zich bij een EHBO vereniging in de regio aanmelden die de toets wel afneemt. De kosten van deze toets zijn voor eigen rekening.