Herhalingscursus Eerste Hulp

EHBO Waddinxveen heeft zes groepen voor de herhalingscursus. In juni/juli ontvangen de leden de planning voor het nieuwe seizoen en kunnen zij een keuze maken voor een groep.

Nadat de groepsindeling definitief is dienen de leden zich hier zo veel mogelijk aan te houden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een les worden gevolgd in een andere groep. Men dient zich van te voren (de maandag-groepen uiterlijk vrijdag tot 20.00 uur en de dinsdag-groepen uiterlijk maandag tot 20.00 uur, behoudens ziekte) af te melden bij de contactpersoon van de eigen groep en aan te melden bij de groep waar men de les wil inhalen.

Cursusschema Herhalingscursus seizoen 2022 - 2023

 

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Les

Maandag

Dinsdag

Maandag

Dinsdag

Dinsdag

1

22 aug. 2022

23 aug. 2022

12 sep. 2022

13 sep. 2022

4 okt. 2022

2

29 aug. 2022

30 aug. 2022

19 sep. 2022

20 sep. 2022

11 okt. 2022

3

5 sep. 2022

6 sep. 2022

26 sep. 2022

27 sep. 2022

18 okt. 2022

4

Gezamenlijke les: n.t.b.

AED:

Per 1 oktober 2011 wordt iedere cursist geacht een AED-bevoegdheid te hebben. Dit kan men bereiken door de module AED te volgen. Wanneer men op deze datum geen AED-bevoegdheid heeft wordt het diploma Eerste Hulp omgezet in een getuigschirft. Tijdens de herhalingslessen wordt een les besteed aan het herhalen van reanimatie in combinatie met de AED voor degenen die hun AED-aantekening al in hun bezit hebben.

Geldigheid diploma:

De Eerste Hulp diploma's met aantekeningen zijn twee jaar geldig. Het Oranje Kruis verlengt twee keer per jaar: per 1 april of per 1 oktober.
Om voor verlenging in aanmerking te kunnen komen dient u uw competentie aan te tonen bij de kaderinstructeur. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden.
Ten eerste kunt u de lessen volgen zoals dat altijd al was. Dit zijn zes lessen voor uw basisdiploma, één les reanimatie + AED en één les verbandleer. In die lessen kan de kaderinstructeur bepalen of u de kennis, vaardigheden en de juiste houding bezit.
Daarnaast kunt u ook kiezen voor een toets/competentievaststelling.
Bij onze vereniging is het alleen mogelijk om de lessen te volgen. Mocht u een toets willen afleggen, dan kunt u zich bij een EHBO-vereniging in de regio aanmelden die de toets wel afneemt. De kosten van deze toets zijn voor eigen rekening.