Lidmaatschap

Ledenadministratie:

Wanneer u vragen heeft over de ledenadministratie, uw diplomaverlenging of het aantal gevolgde lessen kunt u contact opnemen met:

Jaap Dubbelaar

Telefoon: (0182) 619 440

Adreswijzigingen kunt u doorgeven per email of schriftelijk via het secretariaat.

Aanmelding en opzegging:

- U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap en onze cursussen via onderstaande pagina's:

Beginnerscursus Eerste Hulp incl. Reanimatie en AED
Herhalingscursus Eerste Hulp incl. Reanimatie en AED

- Alle andere correspondentie zoals opzegging gebeurt uitsluitend schriftelijk via het secretariaat:

EHBO Waddinxveen
p/a de Genestetlaan 47
2741 AE  WADDINXVEEN

Contributie:

- De contributie Eerste Hulp bij onze vereniging bedraagt 47,50 per jaar. Dit is inclusief de kosten voor de diplomaverlenging bij het Oranje Kruis.

Privacy Statement:

U kunt het Privacy Statement van EHBO Waddinxveen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hier vinden.