Op dinsdagavond 9 januari 2024 start onze nieuwe Beginnerscursus Eerst Hulp.

Beginnerscursus Eerste Hulp

Eerste Hulpverlening is in het dagelijks leven belangrijk. Niet alleen in beroepssituaties maar ook thuis bijvoorbeeld tijdens het klussen of met (kleine) kinderen doen zich regelmatig ongelukken voor. Meestal kan volstaan worden met een eenvoudige pleister. Soms echter is er grondige kennis nodig om op adequate manier vitale functies veilig te stellen. Denkt u maar aan stoornissen aan het hart en de ademhaling (verslikking, verstikking), de bloedsomloop (slagaderlijke bloeding) en het bewustzijn (shock).

De lessen worden verzorgd door een ervaren kaderinstructeur. Tijdens de lessen zal een gediplomeerd LOTUS-slachtoffer 'optreden': dat is een Eerste Hulpverlener die de tweejarige cursus Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffers met goed gevolg heeft afgelegd en bijvoorbeeld shock kan grimeren én naspelen.

Er zijn circa 12 wekelijkse lessen, die in het najaar beginnen (tijdens de schoolvakanties is er geen les). Op het lesprogramma staan onder meer onderwerpen als Reanimatie en het bedienen van de AED (Automatisch Externe Defibrillator), shock, stoornissen van de vitale functies, bloedingen, vergiftiging en botbreuken. Ook worden er nog twee avonden verzorgd voor het aanleggen van diverse verbanden.
Aan het eind van de cursus volgt een examen en bij goed gevolg een diploma Eerste Hulp.

De cursusprijs bedraagt € 215, inclusief lesboek, examenaanvraag, en diploma.
Veel Zorgverzekeringen vergoeden (een deel van) het cursusgeld.

Aanmeldingen:

Informatie over het aanmelden voor de beginnerscursus en het lid worden van de vereniging kunt u vinden op de Lidmaatschap-pagina.